חזרה לספר באתר


שם הספר:

תחת השמים הגדולים
מאת: טרבור רומיין

שם הספר במקור:

Under The Big Sky

שם המחבר במקור :

Trevor Romain

תרגום מאנגלית: אירית ארב
מחיר מומלץ: 49 ש"ח
מספר עמודים: 48
דאנאקוד: 99-1109

   

© כל הזכויות שמורות למטר
    בכפוף לתנאי השימוש

תחת השמים הגדולים
מאת: טרבור רומיין

על הספר

"הייתי רוצה שאחרי מותי כל עושרי יהיה שלך.
אבל לפני שיגיע לידיך,
עליך למצוא את סוד החיים ולהביא לי אותו.".

כשדברי סבו מצלצלים באוזניו, יוצא הילד למסע חיפושים. הוא מחפש במקומות לא צפויים, ומוצא תשובות נפלאות. אבל אף אחת מהן לא בלתי צפויה - או נפלאה - כמו הסוד עצמו.