חזרה לספר באתר


שם הספר:

דובי יושב על הסיר
מעשייה יומיומית מחורזת שכולה הומור ואהבה בנושא ישיבה על הסיר
מאת: קטיה ריכרט ומרטינה בדשטובר

שם הספר במקור:

Knopfchen geht aufs Topfchen

שמות המחברות במקור :

Katja Richert, Martina Badstuber

עורכת ספרי מטר לילדים: דנה טריואקס פשיץ׳
תרגום מגרמנית: תמי לימון
מחיר מומלץ: 58 ש"ח
מספר עמודים: 18
הספר ראה אור בחודש נובמבר 2019
דאנאקוד: 99-2232

   

© כל הזכויות שמורות למטר
    בכפוף לתנאי השימוש

דובי יושב על הסיר
מעשייה יומיומית מחורזת שכולה הומור ואהבה בנושא ישיבה על הסיר
מאת: קטיה ריכרט ומרטינה בדשטובר

מעַשֲׂיִּהָ יוֹמיְוֹמיִת מחְוֹרזֶתֶ שׁכֶּוּלּהָּ
הוּמוֹר ואְַהבֲהָ בּנְוֹשׂאֵ ישְׁיִבהָ עלַ הסַּיִר.

״אבל אוי! אופס! אוף!
פתאום הפיפי כבר דחוף!
מהר מהר, שלא יברח,
דובי דב צריך כל כך!״
בנוסף לסיפור, הפעוט יכול לעזור
לדובי למשוך בנייר הטואלט
ולנגב את הידיים במגבת שבסוף הספר!